Документ № 85-ОД від 29.03.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О    Г О Л О В И

29.03.2016 м.Глухів №85-ОД
 
Про створення умов для доступу до публічної інформації у виконавчих органах міської ради

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2016 №137-ОД «Про затвердження Порядку організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в Сумській обласній державній адміністрації», відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

1. Затвердити Порядок організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Глухівської міської ради
(додається).

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету забезпечити:  
1) неухильне дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та надання своєчасної, повної і достовірної інформації на запити на публічну інформацію;
2) систематичне оприлюднення на офіційному сайті міської ради публічної інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;          
3) подання до організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету інформації про посадових осіб – відповідальних  за організацію доступу до публічної інформації;                       
4) визначення спеціальних місць для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями та обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;                     5) створення умов для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями;     
6) систематичне оприлюднення в засобах масової інформації, на сайті міської ради матеріалів про діяльність виконавчих органів міської ради, проектів розпорядчих документів, що підлягають обговоренню та оперативно їх поновлювати;
7) ужиття заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про особу;      
8) сприяння депутатам міської ради, громадській раді, громадським організаціям, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням виконавчими органами міської ради доступу до публічної  інформації  шляхом проведення громадських слухань.    

3. Визначити:
1) відділ з правової та внутрішньої політики міської ради  відповідальним за забезпечення оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради публічної інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
2) організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті міської ради;  
3) відділ «Центр надання адміністративних послуг» міської ради відповідальним за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та здійснення контролю за наданням відповідей на інформаційні запити, що надходять до виконавчого комітету міської ради.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 17.05.2011 № 140-р «Про створення умов для доступу до публічної інформації».            

5. Організацію виконання цього розпорядження покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючу справами виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                            М.ТерещенкоВкладення:
gerb sm2016 © Всі права захищено. Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net