Документ № 355 від 20.10.2011 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

20.10.2011 м.Глухів №355
 
Про затвердження розміру витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію та порядку відшкодування цих витрат

Розглянувши подання начальника організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету Забари Л.О., щодо розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від              13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись ст..52 та частиною шостою статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ затвердити:

  1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів,   що   надаються   за   запитами   на інформацію (додаток 1)

2.  Розмір  витрат   на   копіювання   або   друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).

3. Зразок  рахунку  на  відшкодування  фактичних  витрат  на копіювання або  друк  документів,  що  надаються  за  запитами  на інформацію (додаток 3).

4. Нарахування розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету (Шпукал К.М.).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Геращенко Н.А.

       Міський голова                                                           Ю.О.Бурлака

Додаток 1  

   до рішення виконкому    

________ № ___

ПОРЯДОК 

 відшкодування витрат на копіювання або друк     документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим   Порядком   визначається    механізм    відшкодування запитувачами  інформації  витрат на копіювання або друк документів,  що  надаються виконкомом Глухівської міської ради  за запитами на інформацію.

2. Порядок  відшкодування  витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитами на інформацію  (далі  - Порядок),   застосовується  у  випадку,  коли  виконком Глухівської міської ради є  належним розпорядником інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

- запитувачу інформації,  що  становить   суспільний   інтерес.

Належність  інформації до такої,  що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

- особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації витрат  на копіювання  або  друк  документів  здійснюється  у  разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних  документів.

До розміру   відшкодування  витрат  на  копіювання  або  друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також  враховуються  витрати,  пов'язані  із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

Оплата рахунку   на   відшкодування   фактичних   витрат   на копіювання  або  друк  документів,  що  надаються  за  запитами на інформацію,  здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5. У  разі  якщо  кількість  сторінок відповіді за запитом на інформацію  можна  визначити  заздалегідь  і  запитувач   надіслав документ,  що  підтверджує  оплату  коштів,  пов'язаних з наданням відповіді  та  обрахованих  згідно  з  цим   Порядком,   відповідь надається в установлений законом строк.

У разі  якщо  кількість  сторінок  відповіді  за  запитом  на інформацію можна визначити заздалегідь,  але запитувач не надіслав документ,  що  підтверджує  оплату  коштів,  пов'язаних з наданням відповіді,  обрахунок  цих  витрат   здійснюється   відповідальним структурним підрозділом міської ради,  а рахунок на відшкодування витрат  надсилається  запитувачу  в  установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі  якщо  кількість  сторінок  відповіді  за  запитом  на інформацію  не   можна   визначити   заздалегідь,   відповідальний структурний підрозділ міської ради,  зважаючи на значний  обсяг  відповіді  за  запитом  на  інформацію,   надсилає запитувачу  лист  та  рахунок,  у якому зазначається сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після  отримання  документів, що  підтверджують  повну  оплату  витрат,  пов'язаних  з  наданням відповіді.  Відповідь на запит не  надається  у  разі  повної  або часткової  відмови  запитувача  від  оплати витрат,  пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

Керуюча справами виконавчого комітету                     Н.А.Геращенко

Додаток2  

    до рішення виконкому

   ________ № ___

РОЗМІР

витрат на копіювання або друк документів,   що надаються за запитами на інформацію

Послуга, що надається

Розмір норм витрат

Копіювання або друк копій       документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі           двосторонній друк)

0,1 відсотка

розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї   сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та        більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка     розміру

мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї   сторінки

Копіювання або друк копій       документів будь-якого формату,  якщо в документах поряд з       відкритою інформацією міститься                              інформація з обмеженим доступом,що потребує її відокремлення,   приховування тощо (в тому числі

двосторонній друк)

 0,3 відсотка розміру

мінімальної заробітної плати за        виготовлення однієї сторінки

Керуюча справами виконавчого комітету                     Н.А.Геращенко

Додаток3   

   до рішення виконкому 

     ________ № ___

З Р А З О К

Надавач послуг  ______________                                            

Реєстраційний рахунок           _____________                                                             МФО банку                              _____________

Код ЄДРПОУ                          ______________

Платник:       __________________________________________

РАХУНОК N ___________

від "__" ______________ 201__ року

Найменування

Вартість виготовлення

1 арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна

(без ПДВ),

грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

     

РАЗОМ

     

 Всього до сплати:                    ________________________________________________________(сума прописом)

 Виконавець     _______________       ___________________________

                                 (підпис)                            посада (П.І.Б.)

Керуюча справами виконавчого комітету                     Н.А.Геращенкоgerb sm2016 © Всі права захищено. Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net