Документ № 115-ОД від 01.07.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О     Г О Л О В И

01.07.2015 м.Глухів №115-ОД
 
Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади» у виконавчих органах міської ради

На виконання вимог Закону України від 16.09.2014 №1682-VII «Про очищення влади» (далі Закон) та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 №563 (далі Порядок), розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:        

 1. Провести перевірку достовірності відомостей посадових осіб   виконавчих органів Глухівської міської ради щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону:
 2. 1.Посадових осіб організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділу фінансово-господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету у період із серпня по вересень 2015 року згідно з графіком (додаток 1).
 3. 2.Посадових осіб управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, управління соціально-економічного розвитку міської ради, фінансового управління міської ради, відділу культури міської ради, відділу освіти міської ради, відділу молоді та спорту міської ради у період із жовтня 2015 року по квітень 2016 року згідно з графіком (додаток 2).
 4. 3.Посадових осіб відділу з правової та внутрішньої політики міської ради, архівного відділу міської ради, відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради, відділу містобудування та архітектури міської ради, відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради, служби у справах дітей міської ради у період із травня по жовтень 2016 року згідно з графіком (додаток 3).
 5. 4.Осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування V,VІ категорії, - постійно.
 6. Відповідальність за організацію проведення перевірки покласти на організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету (начальник Кащенко Т.О.).3. Керівникам самостійних структурних підрозділів міської ради:
 7. 1.Визначити осіб, відповідальних за здійснення збору та підготовку відповідних матеріалів перевірки.
 8. 2.Інформацію щодо відповідальних осіб надати до організаційноконтрольного відділу апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету до01.08.2015.
 9. Посадовим особам місцевого самоврядування, щодо яких здійснюється перевірка, у тому числі працівникам, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках у зв’язку з навчанням, перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та через тимчасову непрацездатність), надати визначеним відповідальним особам, власноручно написану заяву згідно з додатком 1 або 2 Порядку про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, та згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них у 10-денний строк із дня початку проведення перевірки.
 10. Відповідальним особам виконавчих органів міської ради, з метою своєчасного проведення перевірки, забезпечити подання наступних документів:

             копія заяви (3 екз.);

електронна версія заяви (сканована у форматі pdf);копія паспорта громадянина України (3 екз.) – стор. 1,2,11 (реєстрація); копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

другий примірник декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік без внесення персональних даних (за якими особа може бути ідентифікована)та її електронна версія (сканована у форматі       pdf);

 1. Організаційно-контрольному відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету надавати консультативну допомогу у підготовці запитів до відповідних органів, що проводять перевірку достовірності відомостей стосовно працівників виконавчих органів міської ради.
 2. Відповідальним особам виконавчих органів міської ради:
 3. 1.Розпочати перевірку осіб, передбачену Законом, відповідно дозатверджених графіків.
 4. 2.Керуватися при проведенні перевірки Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону.
 5. Відділу з правової та внутрішньої політики (начальник Осьмаков О.А.), забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Глухівської міської ради цього розпорядження та надалі здійснювати заходи щодо розміщення відповідної інформації, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 №563.
 6. Керівникам самостійних структурних підрозділів міської ради забезпечити контроль за долученням до особових справ працівників матеріалів перевірки.
 7. Організаційно-контрольному відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету (начальник Кащенко Т.О.) довести це розпорядження до відома працівників виконавчих органів міської ради.
 8. Відповідальність за організацію виконання цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Нанай Н.І, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терещенко І.І., керуючу справами виконавчого комітету міської ради Забару Л.О. відповідно до розподілу обов’язків.
 9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                        Ю.О. БурлакаВкладення:
gerb sm2016 © Всі права захищено. Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net