Документ № 267-ОД від 28.12.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О     Г О Л О В И

28.12.2017 м.Глухів №267-ОД
 
Про основні напрямки підготовки і завдання цивільного захисту міста на 2018 рік

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014р. №11, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.12.2017 №763-ОД «Про основні напрямки підготовки і завдання цивільного захисту Сумської області на 2018 рік», з метою підвищення готовності і вдосконалення підготовки органів управління та сил Глухівського міської ланки Сумської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 та частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту міста на              2018 рік (додається).
 2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в місті, підприємств, установ та організацій забезпечити виконання плану основних заходів цивільного захисту міста на 2018 рік.
 3. Керівникам підприємств, установ та організацій міста забезпечити  вжиття відповідно до чинного законодавства заходів щодо запобігання найбільш імовірним для міста надзвичайним ситуаціям, організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт щодо:          

1) здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів оповіщення органів управління цивільного захисту та населення, укладання в установленому чинним законодавством порядку відповідних договорів та передбачення коштів на фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення;

2) забезпечення придбання засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

3) продовження накопичення матеріального резерву місцевого та об’єктового рівня для запобігання, ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків згідно із затвердженою номенклатурою;

4) здійснення контролю за використанням, утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

5) виконання заходів, зазначених у Регіональній цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 16.08.2013, міській цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Глухівської міської ради від 23.10.2013 № 629  у межах бюджетних призначень, що будуть передбачені в міському бюджеті на 2018 рік;

6) введення в дію: у лютому 2018 року - плану протипаводкових заходів та пропуску льодоходу, у квітні 2018 року - плану протипожежних заходів у лісах і на торфовищах, у жовтні 2018 року — плану підготовки до дій в екстремальних осінньо-зимових умовах 2018-2019 років відповідно до рішень обласної та міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

7) розроблення організаційно-методичних вказівок про порядок навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях в умовах мирного часу та особливого періоду та доведення їх до керівників підприємств та об’єктів міста;

8) проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань на базі одного із об’єктів господарської діяльності, крім закладів освіти та медицини, відповідно до затвердженого план – графіка;

9) недопущення скорочення структурних підрозділі, а також звільнення посадових осіб з питань цивільного захисту;

10) завершення утворення до 1 квітня 2018 року територіальних формувань цивільного захисту шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту;

11) проведення змагань санітарних постів з метою підвищення їх рівня готовності до надання першої медичної допомоги постраждалим від наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

12) проведення протягом 2018 року інформаційно – роз’яснювальних заходів, спрямованих на навчання населення відповідним діям при виникненні надзвичайних ситуацій, дотриманню санітарно – гігієнічних норм, правил пожежної безпеки, поведінки на воді та вживання грибів;

13) підбиття до 10.02.2018 підсумків виконання заходів цивільного захисту за 2017 рік;

14) утворити структурний підрозділ міської ради з питань цивільного захисту;

15) створити місцеві автоматизовані системи оповіщення населення;

16) утворити матеріальний резерв та резервний фонд місцевого бюджету при їх формуванні на 2018 рік на випадок ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

17) утворити формування місцевої пожежної охорони;

 1. Структурним підрозділам міської ради, міським підрозділам центральних органів виконавчої влади, що входять до складу спеціалізованих служб цивільного захисту міста, забезпечити методичне керівництво діяльністю, контроль за реалізацією заходів з підготовки міських спеціалізованих служб до виконання завдань.
 2. Управлінню житлово – комунального господарства та містобудування  міської ради:

1) підтримувати в готовності існуючі міські системи зв’язку та централізованого оповіщення, здійснювати їх перевірку відповідно до графіка перевірки проходження команд, сигналів, мовної інформації по системі оповіщення цивільного захисту Сумської області на 2018 рік з доведенням інформації до населення та практичним застосуванням у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

2) вжити заходів щодо реконструкції та вдосконалення міської системи оповіщення, поповнення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

3) забезпечити проведення звірки результатів технічної інвентаризації захисних споруд з Департаментом цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації та господарськими організаціями;

4) вжити заходів щодо підтримання в належному стані  готовності до застосування за призначенням захисного пункту управління;

5)  уточнити план цивільного захисту на особливий період у частині, що стосується евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей;

 1. Глухівській центральній районній лікарні, комунальному закладу Сумської обласної ради Третя обласна спеціалізована психіатрична лікарня, Глухівська підстанція Шосткинської станції екстреної швидкої медичної допомоги:

1)  уточнити  план медичного забезпечення заходів цивільного захисту на особливий період;

2)  вжити заходів щодо належного  утримання, ремонту захисних споруд цивільного захисту та контролю за станом їх готовності до прийому хворих та медичного персоналу;

3) завершити оснащення автономним джерелом електропостачання  Глухівської  центральної районної лікарні, у структурі якої є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо;

4) продовжити створення резервів ліків для ліквідації медико-біологічних наслідків надзвичайних ситуацій згідно з затвердженою номенклатурою.

 1. Рекомендувати Державному підприємству «Глухівське лісове господарство», агролісгосподарському підприємству «Глухівський агролісгосп»:

        1) забезпечити відповідно до мобілізаційно-оперативних планів виконання комплексу організаційних та практичних заходів щодо запобігання виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду;

       2) забезпечити дотримання населенням міста Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від                    27 грудня 2004 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за № 328/10608, та спільно з Глухівським районним сектором цивільного захисту Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області та Глухівським відділом поліції  Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснювати, в установленому чинним законодавством порядку, рейди щодо виявлення порушень у період підвищення пожежної небезпеки;

         3) відповідно до затвердженої номенклатури поповнити відомчий матеріальний резерв.

 1. Відділу з правової та внутрішньої політики міської ради, управлінню житлово – комунального господарства та містобудування міської ради, рекомендувати Глухівському районному сектору  цивільного захисту Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській

 області здійснювати постійну роботу щодо  навчання населення  основним питанням цивільного захисту, у тому числі  забезпечити  транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень, соціальної реклами у засобиах масової інформації, по радіо на об’єктах масового перебування людей, промислових підприємств, залізничного вокзалу, автовокзалу, ринків тощо.

 1. 9. Відповідальним виконавцям інформувати про хід виконання цього розпорядження  управління житлово – комунального господарства та містобудування  міської ради до 15 червня та 10 грудня 2018 року.
 2. Управлінню житлово – комунального господарства та містобудування міської ради  до 20 червня та 20 грудня 2018 року  узагальнити отриману інформацію та подати її міському голові.
 3. Відповідальним  виконавцям  інформувати про хід цього розпорядження  до 01 липня та 25 грудня 2018 року Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Вискуб О.І.

Міський  голова                                                                     М.ТерещенкоВкладення:
gerb sm2016 © Всі права захищено. Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net