Документ № б\н від 18.01.2018 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

18.01.2018 м.Глухів №б\н
 
Про бюджет міста Глухова на 2018 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом та схвалений постійною комісією міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, проект бюджету міста на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та  Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", керуючись  п. 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи бюджету міста  у сумі 339600,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду  бюджету  333167,6 тис. грн., доходи спеціального фонду  бюджету 6432,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 390 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки бюджету міста у сумі 339600,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету 324716,4 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста 14884,3 тис. гривень;

- повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста у сумі 10,0 тис. грн.;

- надання кредитів з спеціального фонду бюджету міста у сумі 9,4 тис. грн..

- профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 8451,2 тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 8451,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2018 рік по загальному фонду 324716,4 тис. грн., по спеціальному фонду 14884,3 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста  у сумі 50 тис. гривень., згідно додатку 2 цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 5. Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд бюджету міста у сумі 1000,0 тис. гривень.
 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

Установити, що фінансування видатків по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку.

 1.  Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 13937,8 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Глухівської міської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Надати право виконавчому комітету міської ради при необхідності вносити зміни та уточнення до міського бюджету 2018 року з подальшим затвердженням міською радою.
 2. Надати право фінансовому управлінню міської ради за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального фонду за економічною класифікацією.
 3. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. В місячний термін затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
 5.  Установити, що у загальному фонді  бюджету міста  на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з державного бюджету України та інших бюджетів бюджету міста.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету міста на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69ʼ Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з державного бюджету України та інших бюджетів бюджету міста.
 2. Установити, що джерелами формування бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 3.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Белинський Д.О.)

Міський голова                                                                           М. ТерещенкоВкладення:
gerb sm2016 © Всі права захищено. Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net